Overzicht alle cursussen [154]  • Aanvullende Basismodule Gas
   Nog geen data
  • Actualisatiecursus Basisprincipes ICD-10
  • Asfaltkunde
  • Assetmanagement: aan de slag met ISO 55001
  • Basiscursus Asfalt Belgie
  • Basiscursus Certificatiemedewerkers
   Nog geen data
  • Basiscursus DBC's in de GGZ
  • Basiscursus asfaltverhardingen
  • Basiskennis Onderhoud Stookinstallaties
   Nog geen data
  • Beoordelaar niet-stationaire opslag - en afleverinstallaties
  • Binneninstallatiecontroleur Gas
  • Brandveiligheid: Gebruiksbesluit, REOB:2008, NEN 4001 en NEN 1594
   Nog geen data
  • Brandwacht
   Nog geen data
  • Business Cases opstellen en ondernemen in de Gezondheidszorg
   Nog geen data
  • CNG Cilinder Inspecteur
   Nog geen data
  • Coderen ICD-10
  • Controle en onderhoud van decentrale noodverlichting
  • Cursus CE-markering van bouwproducten volgens de CPR
  • Cursus Veiligheidsladder
  • DBC-kennis voor medisch codeurs
   Nog geen data
  • Duurzame Energie & Warmtedistributie in samenwerk. met Watt Infra
   Nog geen data
  • E-Learning Normkennis ISO 9001:2015
  • E-Learning Waterstof: Brandstofcellen voor transporttoepassingen
  • E-Learning Waterstof: Generatoren op basis van brandstofcellen
  • E-Learning Waterstof: Introductie in brandstofcellen en waterstof
  • E-Learning Waterstof: Miniatuur brandstofcellen
  • E-Learning Waterstof: WKK-centrales met brandstofcellen
  • E-learning Example 1 Update Course BCS ÷ko-Garantie
   Nog geen data
  • E-learning Example 2 Update Course BCS ÷ko-Garantie
   Nog geen data
  • E-learning Example Kiwa Introduction E-learning
  • E-learning Waterstof:: Productie en Behandeling
  • E-learning: De nieuwe ISO 14001:2015 en 9001:2015
  • E-learning: De nieuwe ISO 9001:2015
  • EBI-CV
  • Elektriciteitsdistributie voor Middenkader
   Nog geen data
  • Examen Bovengronds Lekzoeken
  • Examentraining PE Elektrolassen NTA 8828
  • Financieel management voor niet-financiele managers in de zorg
  • Gasdistributietechniek Hoger Kader
   Nog geen data
  • Gasdistributietechniek Middenkader
  • Gasstationstechniek
  • Gasstationstechniek voor Leidinggevenden
  • Gasstationstechniek-Toelatingstoets
  • HGT - Keuzetraject
  • Herkenning Verhardingsmaterialen
  • Herontwerp asfaltwegen
  • Hogere Gastechniek traject Distributie
  • ICD-10 voor leidinggevenden
  • IRENE Pro Basis
  • IRENE Pro Gevorderde
  • ISO 27001: leg de basis voor structurele informatiebeveiling
  • Informatiebijeenkomst CE-markering van bouwprod. vlgs CPR
  • Inspectie Brandstofleidingen, EBI scope 7a
  • Inspectie Brandstofleidingen, PI scope 7a
  • Inspectie Brandstofleidingen, PI/EBI scope 5
   Nog geen data
  • Inspectie Brandstofleidingen, PI/EBI scope 7b
  • Inspectie Gastoestellen(Cascadeopstelling)
   Nog geen data
  • Inspectie Olietoevoerleidngen, PI/EBI scope 7c
  • Interne Audit ISO 14001
  • Interne Audit ISO 45001
  • Interne Audit ISO 50001
   Nog geen data
  • Interne Auditing VCA
  • Interne Auditor
  • Interne Audits Zorgsector
  • Interne audits volgens de tracermethodiek
   Nog geen data
  • Inzicht in de Gezondheidszorg
   Nog geen data
  • KB/1 Examentraining
  • KB/2 Examentraining
  • Kathodische Bescherming Specialist
  • Kathodische Bescherming Surveyor
  • Kennisdag Integraal Toezichthouden
   Nog geen data
  • Keurmeester gasinstallaties
   Nog geen data
  • Klantdag 23 mei 2019
   Nog geen data
  • Lead Auditor Course
  • Legionellapreventie-adviseur conform BRL 6010:2019
  • MVO Workshop
   Nog geen data
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Managementbriefing ISO 9001:2015 voor de kwaliteitsmanager
   Nog geen data
  • Med. Nascholing en specialistisch Coderen Inwendige Geneeskunde
  • Medische Nascholing en Specialistisch Coderen Cardiologie
  • Medische Nascholing en Specialistisch Coderen Gynaecologie
  • Medische Nascholing en Specialistisch Coderen Longziekten
  • Medische Nascholing en Specialistisch Coderen Neonatologie
  • Medische Nascholing en Specialistisch Coderen Neoplasmata
  • Medische Nascholing en Specialistisch Coderen Neurologie
   Nog geen data
  • Medische Nascholing en Specialistisch Coderen Tractus Digestivus
  • Medische Terminologie
   Nog geen data
  • Medische Terminologie Zelfstudie
  • Medische nascholing en specialistisch coderen Orthopedie
   Nog geen data
  • Metercontroleur gas
   Nog geen data
  • Middelbare Elektriciteitsdistributietechniek
  • Middelbare Elektriciteitsdistributietechniek, keuzemodulen
  • Middelbare Gastechniek
  • Middelbare Gastechniek, keuzemodulen
  • Middelbare Warmtedistributietechniek
  • Middelbare Warmtedistributietechniek, keuzemodulen
  • Moderne Asfaltwegenbouw
  • NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg
  • NOx SCIOS scope 6 emissie-metingen
   Nog geen data
  • Nieuwe ontwikkelingen in de elektriciteitsdistributie
  • Nieuwe ontwikkelingen in de elektriciteitsdistributie
  • Normkennis ISO 14001
  • Normkennis ISO 45001
  • Normkennis ISO 50001
  • Normkennis ISO 9001 kwaliteitssysteem
  • Normkennis Kwaliteitssystemen Zorgsector
   Nog geen data
  • Normkennis VCA Checklist
   Nog geen data
  • Onderhoudsmaatregelen en projectadvies
  • Ontwerpfilosofieen
  • Opfriscursus Gasstationstechniek
  • Opstap periodieke inspecties
  • Opzetten kwaliteitssysteem volgens BRL 6010 Legionellapreventie
  • Opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem in de zorgsector
   Nog geen data
  • OriŽntatiecursus Gas
   Nog geen data
  • PE Elektrolassen NTA 8828
  • PE Lastoezichthouder NTA 8828
  • PE Stuiklassen t/m 315 mm
   Nog geen data
  • PE Stuiklassen t/m 315 mm: Instructie
  • Periodiek Onderhoud Aardgasinstallaties, scope 1 en 2
  • Periodieke Inspecties, scope 1 en 2
  • Praktijkcursus DBC's voor de Ziekenhuiszorg
  • Praktijkcursus Waterstof
  • Projectmanagement
  • Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt
  • Risico's in de zorg: bewust worden en blijven
   Nog geen data
  • Risicogericht auditen
  • Risicogericht auditen in de zorg
  • Risicomanagement in de zorg voor patiŽnt- en cliŽntveiligheid
  • Seminar 'Veiligheid: Wie is echt in control?
   Nog geen data
  • Seminar Opening Fire Lab
   Nog geen data
  • Slim onderweg met de AVG
  • Slim onderweg met de AVG in de Zorg
  • Specialistisch coderen letsels
  • Symposium: Lokale, Duurzame & Integrale Energie
   Nog geen data
  • Toelatingstoets Periodieke Inspecties
   Nog geen data
  • Toezicht met inzicht: asfalt en onderbouw
  • Training Data Protection Impact Assessment (DPIA)
  • Training Data Protection Officer (DPO)
  • Training Kwaliteitssystemen HKZ
  • Training Privacy en Data Protection in de praktijk
  • Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek - Energiekabels
  • Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek - Gas
  • Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek - Warmte
  • Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek - Water
  • Visuele inspectie klein onderhoud en veiligheidsinspecties
  • Werksessie Risicomanagement
  • Werksessie: "Aan de slag met ISO 14001/9001:2015"
  • Workshop 'Kennismaking JCI Standards for Hospitals'
   Nog geen data
  • Workshop CO2 prestatieladder
   Nog geen data
  • Workshop Dichtheidsbeproeving G-23
  • Ziekteleer
  • Zorg & Werk Academy
   Nog geen data
  • e-learning 'Informatiebeveiliging & Privacy'
  • examentraining PE Lastoezichthouders