Inschrijven voor een cursus


  • 1Uitvoering selecteren
  • 2Deelnemers selecteren
  • 3Bevestigen inschrijving


Inspectie Olietoevoerleidngen, PI/EBI scope 7c

Voor deze cursussen zijn er op dit moment geen uitvoeringen in gepland.

Cursuskosten PI/EBI, scope 7c: € 449,00
Examenkosten PI/EBI, scope 7c: € 250,00